Vind hier relevante informatie over productgarantie en controleer of uw gekochte product echt van Transcend is.
Zie garantievoorwaarden en garantieperiodes voor het Transcend-garantiebeleid.

Online registreren is niet langer een vereiste om te kunnen genieten van de garantieservice van Transcend.
Om u een betere ervaring te bieden, zijn noch een Transcend-lidmaatschap noch online registratie van het product vereist wanneer u online garantieaanvragen / RMA-services aanvraagt. Deze beleidswijziging heeft op geen enkele manier invloed op uw rechten als klant. Alle gegevens van uw bestaande account worden verwijderd om uw privacy te beschermen.

U hebt al cookies geaccepteerd, maar u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie voor meer informatie onzeCookie Statement. Instellingen veranderen

U hebt cookies al geweigerd, maar u kunt op elk gewenst moment uw toestemming geven. Zie meer voor informatie onze Cookie Statement. Instellingen veranderen