How to identify my Mac model?

Category : Compatibility

There are two ways to find out your Mac model:

1. Visit Apple official website for detailed model information.
- Macbook Air: http://support.apple.com/kb/HT3255?viewlocale=en_US
- Macbook Pro: http://support.apple.com/kb/ht4132
- Macbook: http://support.apple.com/kb/ht1635
- Mac mini: http://support.apple.com/kb/ht3476

2. Find Mac Model Identifier on Mac OS (High Sierra):

About this Mac → System report → Model Identifier 


Is the answer helpful?

Technische support

If the answer can't help you, you can contact the Tech Support Department

Starten

U hebt al cookies geaccepteerd, maar u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie voor meer informatie onzeCookie Statement. Instellingen veranderen

U hebt cookies al geweigerd, maar u kunt op elk gewenst moment uw toestemming geven. Zie meer voor informatie onze Cookie Statement. Instellingen veranderen